Hogeschool Utrecht

Visie

De visie op Leren voor Duurzame ontwikkeling op Instituut Theo Thijssen, Hogeschool Utrecht is:

Het is een van de speerpunten van de HU. Alle studenten hebben kennis van duurzame ontwikkeling, kunnen hiernaar handelen en het effect benoemen van de gemaakte keuzes. Ook hebben zij een positieve attitude t.o.v. duurzame ontwikkeling.

Vakken en projecten

Keuzecursus, natuuronderwijs en techniek, aardrijkskunde, project geschiedenis, en bij natuuronderwijs en ICT.

Toegevoegde waarde en opbrengst

Studenten zijn goed voorbereid op de toekomst door kennis over duurzame ontwikkeling en worden gestimuleerd hier een houding over te ontwikkelen die leidt tot ander gedrag. Duurzaamheid is een item waar je niet meer om heen kunt, of je nu wilt of niet. En dat studenten in staat zijn om kinderen voor te lichten en voor te bereiden op de toekomst. Dat kan via de ouders, maar moet ook via het onderwijs.

Aandacht voor duurzaamheid

Het feit dat het in de visie staat, het een speerpunt van de HU is en in het curriculum zit. Maar naar ons idee is het nog veel te weinig zichtbaar.

Tip

Voor andere pabo’s en de onze geldt: niet alleen er over praten, maar er ook echt aandacht aan besteden en studenten aanzetten om er aandacht aan te besteden in hun onderwijs.

Wensen voor duurzaam onderwijs

Dat het een vanzelfsprekendheid is dat hier aandacht aan besteed wordt.