1 Het strand

Het strand heeft vele functies: ten eerste natuurlijk als zeewering. Zonder strand geen duin, zonder duin, geen droge voeten in grote delen van Nederland. Maar het strand heeft ook een functie in de recreatie van ons volk en dat van andere. Door het strand verdienen wij een goede boterham aan het toerisme. Het strand is bovendien de spiegel van de zee: op het strand zie je wat er in zee leeft en hoe schoon of vies de zee is. In deze les gaan de leerlingen op onderzoek uit op het strand.

De auteur van deze les is Mart Ottenheim, docent natuuronderwijs en onderzoeker pabo Leiden, Hogeschool Leiden.

Alle lessen