GrowWizzKid

Ervaar hoe GrowWizzKid op een school werkt, hoe je het inpast in je bestaande curriculum en dat het geen standaardprogramma is, maar altijd past of passend wordt gemaakt voor het curriculum op jouw school. Dat doen we met een implementatietraject. Maatwerk dus, want samenwerking is groei!

Doelgroep
 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
Doelgroep
 • Leerlingen
Procesniveau
 • Beleid
 • Inhoud
 • Uitvoering
SDG's
 • SDG3 Goede gezondheid en welzijn
 • SDG4 Kwaliteitsonderwijs
 • SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG12 Verantwoorde consumptie en productie
 • SDG13 Klimaatactie
 • SDG15 Leven op land
 • SDG17 Partnerschap

Lesmethode GrowWizzkid daagt kinderen uit om de grenzen van het onmogelijke op te zoeken om oplossingen voor een duurzame wereld te bedenken. Creativiteit, samenwerken, doorzetten en gezond gedrag: vaardigheden die we graag zien in de maatschappij van morgen en dus in de kinderen van vandaag. Dit doen we binnen met een door hunzelf opgebouwd meerlaags binnenteeltsysteem met ledverlichting en buiten in de moestuin.

Kweken in een hightech binnenteeltsysteem prikkelt de nieuwsgierigheid prikkelt en zet leerlingen aan tot het aannemen van een onderzoekende houding. Zo breng je structureel en vakoverstijgend innovatieve technologie, groen en gezondheid in en rond de school.

Uniek voor een lesmethode: GrowWizzKid is een door het RIVM erkende leefstijlinterventie en daarmee een Gezonde School activiteit voor thema’s Voeding en Milieu & Natuur. Dat ondersteunt scholen om gezondheid en duurzaamheid eenvoudig in curriculum, visie en beleid op te nemen.