Gezond en duurzaam voedsel in het onderwijs

Gezocht: pabo’s die aan de slag willen met gezond en duurzaam voedsel in het onderwijs. 
Jong Leren Eten
is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken om in de periode 2017 t/m 2020 kinderen en jongeren te informeren over voedsel en voeding en activiteiten te organiseren over voedsel. Het uiteindelijk doel is dat kinderen gezonde én duurzame keuzes leren maken.

Duurzame PABO en Jong Leren willen samen met pabo’s en basisscholen aan de slag. Wat zijn de ervaringen met dit thema in het onderwijs? Waar kunnen we de kennis over gezond en redzaam gedrag verbeteren? Hoe kunnen we kennis en ervaring beter koppelen?

Betekenisvol leren en de concept-context benadering zullen een rol spelen. We sluiten aan bij bestaande educatieve programma’s over voedsel en voeding die worden ondersteund door het programma Jong Leren Eten. En we werken met een regionale aanpak: pabo’s en basisscholen werken in een educatieve setting in de directe nabijheid van hun school.

Professionele Leerwerk Gemeenschappen
Pabodocenten, leerkrachten en pabostudenten gaan aan de slag in Professionele Leerwerk Gemeenschappen (PLG’s). Dit is een bewezen methode om onderwijsvernieuwing te realiseren.

Alle Nederlandse pabo’s worden uitgenodigd om een PLG Jong Leren Eten te organiseren. De pabo stelt hiervoor een eigen coördinator aan. Duurzame PABO zal de PLG met de coördinator opzetten, voeden en mede-begeleiden. Ook is er afstemming met Jong Leren Eten-makelaars uit de regio.

Elke PLG beslaat minimaal 3 bijeenkomsten, waarbinnen het thema is:
‘Hoe brengen we handelingsperspectief aan bij de lessen en projecten over voedsel en voeding?’

Een PLG Jong Leren Eten starten op jouw pabo?
Wil je met gezond en duurzaam voedsel aan de slag op de pabo en een PLG starten? Meld je dan aan of vraag meer informatie aan bij André de Hamer: andredehamer@duurzamepabo.nl / 06-42211713