Challenge: innovatieve oplossingen voor meer duurzaamheid in het onderwijs gezocht

Scholen én ondersteunende organisaties worden door het ministerie van OCW (met medefinanciering van het ministerie van LNV) uitgedaagd te komen met een goed idee hoe duurzaamheid (beter) kan worden geïmplementeerd in het onderwijs, op een inspirerende manier, op een structurele manier.

Mooi dat – mede naar aanleiding van de conferentie Whole School Approach eerder dit jaar – de belangstelling voor dit belangrijke thema nu ook steeds meer vanuit het onderwijsveld zelf geagendeerd wordt.

Roel van Raaij, ministerie van LNV

Er is een prijs voor de beste 3 ideeën, maar belangrijker: een groot aantal ideeën worden ‘gepitched’ in OCW en voor de jury.

Laatste nieuws