Gemeente Haarlem doet voor het 12e jaar mee aan de Voorleesactie!

Marie-José Brandsma is coördinator duurzaamheidseducatie bij de gemeente Haarlem en organiseert de Voorleesactie al sinds 2009 in haar gemeente. Elk jaar lezen wethouders en raadsleden voor en doen scholen enthousiast mee.

Marie-José: waarom doet Haarlem al 11 jaar mee aan de Voorleesactie?
In 2009 startte Haarlem met De Groene Mug, een duurzaamheidprogramma waarbij we publiekscampagnes rond duurzaamheid organiseren en waarbij we actief uitstralen dat iedereen op zijn manier wat aan duurzaamheid kan doen. Dat trekken we door naar de scholen. De Voorleesactie is een laagdrempelige actie én mooie manier om met kinderen in gesprek te gaan. En ook kunnen we scholen zo attenderen op het aanbod van Natuur- en Milieu Educatie, zoals onze gastlessen over afval en energie. De wethouders zijn altijd heel enthousiast over het voorlezen over duurzaamheid op de scholen. Zo werd het al snel een jaarlijkse traditie in Haarlem!

Wat doen jullie dit jaar tijdens de Voorleesactie?
Dit jaar is de gemeente actief met de Dutch Sustainable Fashion Week. Het thema Kleding van de Voorleesactie sluit daar dus naadloos bij aan. We maken bij de Voorleesactie een koppeling met een lespakket over duurzame kleding. Zo hebben we het lesproject ‘Kijkje in de kast’ van de Miss Green Academy. Op een positieve, actieve manier gaan kinderen met kleding aan de slag. Wat is mijn favoriete kledingstuk en waarom? En waar is het gemaakt – dat wijzen de kinderen aan op de wereldkaart. Spelenderwijs komen de leerlingen er ook achter hoe vervuilend de kledingindustrie is en hoe het beter kan.

Dit jaar heeft de gemeente Haarlem de Voorleesactie ook financieel ondersteund. Waarom?
De wethouder duurzaamheid is fan van de Voorleesactie en de boeken van de Voorleesactie worden al jarenlang gratis aan ons verstrekt. Een bijdrage leveren is dan niet meer dan normaal. Als je ervoor gaat, moet je ook meedoen. We hebben budget voor educatie en geven de Voorleesactie ook graag financieel een steuntje in de rug. We hopen dat andere gemeenten ook mee gaan doen!

Wat levert de Voorleesactie jullie nog meer op?
Naast een leuke, laagdrempelige actie zorgt de Voorleesactie ook voor positieve publiciteit en meer samenwerking binnen de gemeente. Zeker nu de Voorleesactie met thema’s werkt! We zoeken gericht naar mensen binnen de gemeente die meer weten over het betreffende thema. Zo hebben we bij het thema Plastic samengewerkt met het afvalinzamelbedrijf Spaarnelanden. Op het gebied van communicatie, maar ook zijn veel medewerkers van Spaarnelanden gaan voorlezen. En bij het thema Voedsel werkten we samen met de vrijwilligers van de schooltuinen. Zij zijn gaan voorlezen aan hun eigen schooltuinklas. Dit jaar gaan we samenwerken met de Grootouders voor het Klimaat in Haarlem.

Bij de Voorleesactie gaat het bovendien niet alleen om het voorlezen, maar ook om het gesprek met de kinderen. En het valt me op dat de kinderen steeds meer van duurzaamheid weten. Dat is echt een enorm verschil met 11 jaar geleden. Kinderen hebben veel meer interesse in duurzame onderwerpen door lessen en programma’s als het Jeugdjournaal en Klokhuis. Intussen voeden kinderen de ouders op en geven thuis het goede voorbeeld!

Enthousiast geworden? Meld je aan voor de Voorleesactie!