Fontys Pabo Eindhoven

Visie

Onze studenten leren dat duurzame ontwikkeling een ontwikkeling is die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. Bewustwording van duurzame ontwikkeling bij studenten (en d.m.v. van lessen aan de basisschool aan kinderen) is hierbij belangrijk.
Studenten hebben een voorbeeldfunctie op gebeid van duurzame ontwikkeling. Het is belangrijk dat ze die uitdragen.

Vakken en projecten

Bij aardrijkskunde en natuuronderwijs en bij de maatschappelijke taak van de leerkracht.

Toegevoegde waarde en opbrengst

Studenten zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, studenten kunnen duurzame ontwikkeling integreren in andere vakken die ze geven en de Pabo wordt zelf steeds duurzamer.

Aandacht voor duurzaamheid

Lessen en congressen die we geven, streven naar duurzaam gedrag van personeel en studenten en streven naar een duurzaam gebouw.

Tip

Niet te veel les erover geven. Geef weinig hoorcolleges, maar laat studenten ervaren wat duurzame ontwikkeling is. Leer studenten duurzame ontwikkeling integreren in andere vakken, laat studenten lessen duurzame ontwikkeling maken voor de stage en betrek natuur- en milieueducatie in het geheel.

Wensen voor duurzaam onderwijs

Geef behaalde successen in duurzaam onderwijs meer bekendheid. Geef onheilsprofeten geen kans, ellendige perspectieve geven studenten geen hoop en dan wordt het voor de student ‘Ver van mijn bed en mijn inzet is maar een druppel op de gloeiende plaat.’ Start daarom in de directe omgeving van student en kind.