Duurzame ontwikkeling op de basisschool

Duurzame ontwikkeling op de basisschool geeft studenten praktische en didactische handreikingen om op de basisschool met het thema aan de slag te gaan. Het boekje bevat concrete lesvoorbeelden, maar ook een beschrijving van benodigde competenties.

Een gedrukt exemplaar van ‘Duurzame ontwikkeling op de basisschool’ is te bestellen door 10 euro (per publicatie) over te maken op rekeningnummer NL36 INGB 0005 7093 74 t.n.v. Duurzame PABO te Sint- Kruis onder vermelding van uw naam en adresgegevens en bestelde publicatie. Verzend deze gegevens ook per mail.