Duurzame Docent 2019

De jury van Duurzame Docent heeft Frank Boerebach (primair onderwijs), Wieneke Maris (voortgezet onderwijs) en Marije van Bommel (MBO) benoemd tot de Duurzame Docenten van 2019. Uit totaal 77 inzendingen zijn zij gekozen als meest inspirerende voorbeeld voor andere docenten die met duurzaamheid aan de slag zijn of willen.

Een duurzame toekomst begint met duurzaam onderwijs. Daarom riep de Coöperatie Leren voor Morgen ook dit jaar weer docenten op hun verhalen te vertellen. Door duurzame verhalen te delen, inspireren docenten elkaar. In totaal hebben dit jaar 77 docenten hun duurzame verhaal gedeeld. We danken alle duurzame docenten voor het delen van hun verhaal! Nieuwe verhalen van duurzame docenten blijven welkom op www.duurzamedocent.nl

Duurzame Docent van het jaar

Frank Boerebach draagt de titel Duurzame Docent van 2019 voor het primair onderwijs. Als directeur van meerdere scholen brengt Frank Boerebach al decennialang duurzaamheid in de praktijk. Hij is bovendien het type directeur die zelf als eerste invalt in de groep als dat nodig is. De lespraktijk is dus altijd dichtbij gebleven.

Frank vertelt: “Hoe wij op school invulling geven aan duurzaamheid? Nou als eerste door structureel mee te doen aan projecten. Bijvoorbeeld aan het in Zeeuws-Vlaanderen door Natuur&Zo uitgevoerde landelijke project Afval op School. Wij doen de reguliere afvalscheiding (die voor veel scholen nog lang niet regulier is – red), maar gaan nog een stapje verder: alle leerlingen zamelen schrijfwaren, dopjes van pakken, metalen en e-waste apart in. Papier en plastiek verzamelen we ook zo zuiver mogelijk apart, zodat deze goed gerecycled kunnen worden.”

Hij vervolgt: “Wat ik erg belangrijk vind is dat wij als school zelf het goede voorbeeld geven. Zo brengen we ons gebruik van grondstoffen naar beneden door bijvoorbeeld geen plastic bekers meer te gebruiken, door alleen stiften te kopen van gerecycled plastic. En door fanatiek te recyclen. Doordat we zonnepanelen op onze daken hebben laten leggen, is ons elektriciteitsgebruik een stuk groener geworden ten opzichte van daarvoor. We denken met de leerlingen van de bovenbouw na over dilemma’s. Zoals: wat is nu beter, nieuwe schoolboeken aanschaffen of overstappen op ipads die na verloop van een aantal jaar e-waste opleveren? Ik weet het zelf niet en het is goed om die wicked problems met leerlingen te bespreken. Dat past naar mijn idee erg goed bij de Curriculum.nu bouwstenen voor de bovenbouw waar kritisch nadenken over duurzaamheidsvraagstukken centraal staat.”

Meer weten over de andere winnaars of jezelf of een collega aanmelden?  Kijk op Duurzame Docent