Duurzaam PO en PABO conferentie: hoop én actie

Hét jaarlijkse ontmoetingsmoment voor collega’s van basisscholen, pabo’s en onderwijspartners – zoals de NME-centra – komt er weer aan. Dit keer zijn we te gast bij de Marnix Academie in Utrecht.

Van jongs af aan komen kinderen in aanraking met wat zich in de wereld – soms dichtbij en verder af – voordoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de leefbaarheid van de wijk, armoede of klimaatverandering. Hoe besteed je hier vanuit een hoopgevend perspectief aandacht aan in het onderwijs, en hoe leer je kinderen om zichzelf actief ondernemend op te stellen?

Keynote-spreker is Stella van der Wal-Maris, lector Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap. Onderwijs in sociaal ondernemerschap is een manier om leren voor duurzame ontwikkeling vorm te geven. Kinderen die leren sociaal te ondernemen komen in aanraking met de echte wereld en met vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ze leren hoe ze, zo klein als ze zijn, ideeën kunnen ontwikkelen en initiatieven kunnen ontplooien die bijdragen aan een meer rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld. Het biedt kinderen perspectief en zet ze in hun kracht.

Ook bouwen we tijdens deze conferentie voort op de uitkomsten van de werkconferentie voor schoolleiders, op 27 november, waarbij we verder inzoomen op de vraag: hoe kunnen we leren voor duurzame ontwikkeling in de onderwijspraktijk verankeren?