Duurzaam PO en PABO conferentie: hoop én actie

Hét jaarlijkse ontmoetingsmoment voor collega’s van basisscholen, pabo’s en onderwijspartners – zoals de Natuur- en Milieu Educatie centra – komt er weer aan. Dit keer zijn we te gast bij de Marnix Academie in Utrecht.

Van jongs af aan komen kinderen in aanraking met wat zich in de wereld – soms dichtbij en verder af – voordoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de leefbaarheid van de wijk, armoede of klimaatverandering. Hoe besteed je hier vanuit een hoopgevend perspectief aandacht aan in het onderwijs, en hoe leer je kinderen om zichzelf actief ondernemend op te stellen?

Keynote spreker is Stella van der Wal-Maris, lector Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap. 
Onderwijs in sociaal ondernemerschap is een manier om leren voor duurzame ontwikkeling vorm te geven. Kinderen die leren sociaal te ondernemen komen in aanraking met de echte wereld en met vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ze leren hoe ze, zo klein als ze zijn, ideeën kunnen ontwikkelen en initiatieven kunnen ontplooien die bijdragen aan een meer rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld. Het biedt kinderen perspectief en zet ze in hun kracht

Ook bouwen we tijdens dit congres voort op de uitkomsten van het Whole School Approach werkconferentie voor schoolleiders, op 27 november jl. De WSA is een uitstekend kompas voor implementatie van leren voor duurzame ontwikkeling in de onderwijspraktijk

We zijn het programma momenteel aan het invullen. Wil je een bijdrage leveren, stuur dan een bericht aan André de Hamer.

  • Datum: 31 januari 2024
  • Inloop 13.30 uur, start 14.00 uur en einde 18.00 uur
  • Locatie: Marnix Academie, Utrecht
  • Gratis toegang, bij aanmelding
  • Keynotes Stella van der Wal-Maris (Marnix Academie), André de Hamer (Duurzame PABO) en Elise Peters (Hogeschool Leiden) 
  • Workshops o.a. Green Deal, GreenComp, Whole School Approach, Duurzame pabo’s, Sociaal ondernemerschap, Ontwikkeling van het kind, moestuinen op scholen en Griftsteede
  • Discussiecafé en receptie

Laatste nieuws