30 Doe-project circulaire economie

In een circulaire economie maken we van afval weer nieuwe producten en gebruiken we materialen opnieuw. Er is door wetenschappers uitgerekend dat als we dat allemaal doen, we in Nederland maar liefst 5 miljard euro kunnen verdienen en er 50.000 mensen extra aan het werk kunnen. Hoe mooi zou dat zijn? Circulaire economie daagt uit tot creatieve ideeën en dingen slimmer doen. Bij uitstek dus geschikt voor de kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Niet om over te leren uit een boek, maar juist leren door er zelf aan bij te dragen.

Deze les is dan ook een doe-project. De kern van de les is dat leerlingen in groepjes aan de slag gaan met het ontwerpen van een circulaire school. Dit kan een ontwerp van een schoolgebouw zijn, maar het kan ook een product zijn waar een groepje graag aan wil werken. Bijvoorbeeld het inzamelen van plastic bekertjes om daar weer een nieuw product van te maken (bijvoorbeeld een afvalkunstwerk). Of… de keuze is groot en de keuze is aan de leerlingen zelf.baar.

Aanvullende materialen:

De auteur van deze les is Antoine Heideveld, directeur Het Groene Brein

Alle lessen