Voorleesactie

Duurzame PABO

De Voorleesactie is een laagdrempelige actie om aan de slag te gaan met duurzame ontwikkeling in de klas. Op 8 oktober 2021 is het de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. De actie valt precies in de Kinderboekenweek. Die heeft dit jaar als thema ‘Worden wat je wil’. Dat gaat, net als duurzaamheid, over toekomst. Doe jij mee op een basisschool of pabo?

Duurzame PABO heeft in het verleden een reeks boeken uitgegeven rondom duurzame thema’s. Als je gaat voorlezen, krijg je één van die boeken. Vind je daar geen geschikt onderwerp in? Geen nood, alle boeken staan op de website en zijn binnenkort als pdf digitaal beschikbaar.

Tijdens de Voorleesactie lees je een verhaal voor uit zo’n boek. En het zou mooi zijn als je meer doet dan alleen voorlezen. Leren voor duurzame ontwikkeling is een mooi startpunt voor een project of lessenserie, activerend, geïntegreerd onderwijs in jouw klas.

We dagen je uit om rondom het door jouw gekozen verhaal zo’n project vorm te geven!