Day for Change – Duurzaam Ondernemen & Wereldburgerschap

Day for Change biedt scholen een uniek educatieproject waarin wereldburgerschap, duurzaam ondernemerschap en omgaan met geld aan de orde komen. Tijdens het project starten leerlingen met een microkrediet van Day for Change een eigen duurzame onderneming. De winst die zij maken komt ten goede aan ondernemende mensen wereldwijd. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Doelgroep
 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • MBO
Doelgroep
 • Docenten
 • Leerlingen
 • Schoolleiding
Procesniveau
 • Uitvoering
SDG's
 • SDG1 Geen armoede
 • SDG4 Kwaliteitsonderwijs
 • SDG8 Fatsoenlijk werk en economische groei
 • SDG12 Verantwoorde consumptie en productie

Day for Change zet zich al 15 jaar in voor een rechtvaardig economisch systeem. Goed voor mens, dier en de planeet. Aan het lesprogramma van Day for Change doen jaarlijks ca. 6000 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs (10-16 jaar) in heel Nederland mee.

Met de Day for Change Actie gaan leerlingen als bewuste ondernemers aan de slag. Ze ervaren dat de waarde van geld relatief is, dat een klein bedrag een groot bedrag kan worden en dat zij door hun ondernemerschap en creativiteit kunnen bijdragen aan een betere wereld. Leerlingen ontwikkelen hun sociale en ondernemende vaardigheden.

Het lesmateriaal van de Day for Change Actie bestaat uit een werkboek voor de leerlingen en een docentenhandleiding. Met behulp van videomateriaal, opdrachten en lesactiviteiten worden de leerlingen (en docenten) begeleid in het opzetten van een eigen duurzame onderneming.

Het lesmateriaal is beschikbaar voor basisonderwijs (bovenbouw), voortgezet onderwijs (onderbouw, alle niveaus) en MBO. In principe kan je als docent met het lesmateriaal zelf aan de slag!

Naast het lesmateriaal bieden wij ook een uitgebreid programma met gastlessen en begeleiding vanuit Day for Change. We hebben per niveau (PO, VO en MBO) gastlessen (45-60 minuten) over: Wereldburgerschap, Duurzaam Ondernemen en Eigen Geld.

De Day for Change Actie is nu ook als online programma beschikbaar met een reeks online videolessen en opdrachten.

De actie is modulair opgebouwd, vakoverstijgend en flexibel inzetbaar. De verwachte tijdsinvestering bij deelname is minimaal drie dagen. Bij voorkeur wordt de actie over een wat langere periode verspreid (ca. 8 weken). Het is ook mogelijk de Day for Change Actie in te zetten tijdens een projectweek. We maken samen een planning en bieden ondersteuning tijdens, voor en na de actie. Een preview van het lesmateriaal is beschikbaar op onze website.