41 auteurs schrijven mee aan lessen voor de toekomst

Geplaatst in: Nieuws | 0

Boek betrekt kinderen bij duurzame wereld.

In het onlangs verschenen boek ’32 lessen voor de toekomst’ schreven 41 auteurs en specialisten uit diverse vakgebieden een les voor onder-, midden- of bovenbouw, waarmee kinderen praktisch betrokken worden bij een duurzame wereld. Eén van de auteurs is Laurentien van Oranje. De 32 lessen leveren een constructieve bijdrage aan Onderwijs 2032, de nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs. Het boek markeert het tienjarig bestaan van Duurzame PABO en werd gepresenteerd tijdens de lustrumbijeenkomst op 18 november.

Het lesboek ’32 lessen voor de toekomst’ is een initiatief om leerlingen van de basisschool – op hun eigen niveau – bij een duurzame wereld te betrekken. Het boek verschijnt in een turbulente tijd. De aarde warmt steeds verder op, de oceanen zitten vol met plastic en miljoenen mensen, onder wie ook miljoenen kinderen, zijn op drift geraakt omdat ze thuis hun leven niet meer veilig zijn. ’32 lessen voor de toekomst’ gaat op deze thema’s in en levert een praktische en optimistische bijdrage aan de nationale dialoog èn aan de kerndoelen. Daarmee geeft het invulling aan het omgaan met 21st century skills, Bildung, wetenschap en techniek en duurzaamheid in de klas.

Laurentien van Oranje
Vakdocenten, topauteurs van educatieve uitgaven en enkele opvallende specialisten schreven in ’32 lessen voor de toekomst’ onder redactie van André de Hamer en Peter Heres aan praktische lessen over natuur, milieu, digitale ontwikkelingen, economie in de toekomst, burgerschap en meer. Eén van de auteurs is Laurentien van Oranje. Haar les over Shared Learning gaat in op het gezamenlijke leerproces van kinderen en leerkrachten vanuit een gedeelde interesse in de wereld om hen heen. Andere ervaren auteurs zijn onder meer Anton Bakker, Arko van Brakel, Clara den Boer, Gerben de Vries, Guus Geisen, Hans van Eerden, Jelle de Jong, Marc van den Tweel, Martin de Wolf, Mart Ottenheim, Ortwin Hutten, Petra Jansen en Wilco van Rooijen.

Boekpresentatie
Dit jaar bestaat Duurzame PABO tien jaar. Tijdens de feestelijke lustrumbijeenkomst op 18 november werd het boek ’32 lessen voor de toekomst’ gepresenteerd. Diverse lerarenopleidingen namen samen 5000 boeken af die zij zullen verspreiden onder studenten, docenten en relaties.

Boek bestellen
Wilt u het boek stellen? Dat kan bij Veldwerk Nederland

 

Foto’s: Rob Doolaard