Prise

geplaatst in: Geen categorie | 0

Hoe duurzaam is uw basisschool? Kom het te weten en krijg meer houvast in uw traject naar een duurzame basisschool door het gebruik van PRISE. Hiermee kunt u uw eigen ambities definiëren en heeft u steun om deze te verwezenlijken.

Het analyse-instrument PRISE (Primary Sustainable Education) helpt overzicht creëren, ontwikkelingen verhelderen bij implementatieprocessen. In die zin is het een ‘stand-van-zaken-meetinstrument’. PRISE, inclusief het wetenschappelijke fundament, vindt haar oorsprong in het AISHE-instrument, Auditing Instrument for Sustainable Higher Education (DHO 2001). Duurzame PABO achtte dit AISHE-instrument zeer zinvol, echter ook zeer uitgebreid; en ‘vertaalde’ daarom AISHE naar het basisonderwijs.

Wat doet PRISE?
PRISE analyseert de manier waarop de organisatie omgaat met duurzaamheid, in de breedte (wie en wat doen er mee?) en in de diepte (hoe en in hoeverre doen ze dat?). Volgens de Verenigde Naties gaat duurzaamheid over sociale, ecologische en economische aspecten (People Planet Profit) – in samenhang -, richting een betere toekomst. Dat is een vage omschrijving; die is bewust vaag, omdat de concrete inhoud van duurzaamheid afhankelijk is van plaats en tijd. Actie en prioritering zijn situationeel bepaald. Dat geldt dus ook voor jouw organisatie! Duurzaamheid gaat wat ons betreft wel altijd over de vraag: hoe kunnen we de toekomst beter maken dan het verleden, voor iedereen, overal?

Hoe werkt PRISE?
PRISE bestaat uit een scorelijst met twintig items (de breedte). Elk item heeft zes ontwikkelingsniveaus (de diepte). Door het invullen krijg je meer zicht op de situatie ten aanzien van duurzaamheid. Vanuit dat ‘zicht’ kun je met elkaar in gesprek, acties ondernemen, stappen zetten, verbetering starten. Je kunt de score bepalen door het doornemen van documenten, verslagen etc. De impact is groter als je met collega’s van verschillende afdelingen/organisatielagen overlegt over de stand van zaken rond duurzaamheid, gebruik makend van PRISE. En daarbij vraagt of zij/hij documenten/bewijslast heeft om de stellingname te onderbouwen. PRISE geeft dan houvast bij die gesprekken. De impact is altijd context-specifiek: gebaseerd op subjectieve belevingen, waarnemingen, input van participanten. PRISE gaat daarmee uit van contextvaliditeit.

Lees meer over over PRISE 1.5