Trouw: Snelcursus circulaire economie

geplaatst in: Nieuws | 0

Als de Nederlandse economie in 2050 circulair moet zijn, is er nog heel wat werk aan de winkel. Maar hoe doe je dat, circulair worden? Wat kun je als burger nou eigenlijk doen? Trouw schreef een snelcursus circulaire economie voor dummies. Ook André de Hamer van Duurzame PABO gaf zijn visie. Uit het Trouw-interview:

foto: ARIE KIEVIT

Meer aandacht in het onderwijs
Een andere manier om het brein van de gemiddelde Nederlander op standje circulair te krijgen, is vroeg beginnen. In het onderwijs dus. Voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs wordt het curriculum herzien, binnen die herziening wordt aandacht besteed ‘aan het thema duurzaamheid in brede zin’, schrijft de staatssecretaris. Met het hoger onderwijs en de universiteiten gaat het kabinet in overleg, ‘om meer prioriteit te leggen bij het integreren van de circulaire economie in de opleidingseisen en curricula’.

En dat is nodig, zegt André de Hamer, programmamanager bij Duurzame pabo, een netwerk van lerarenopleidingen en basisscholen die bezig zijn met de duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Lesprogramma’s zijn beschikbaar, maar: “Over het algemeen scoort het onderwijs onvoldoende op het gebied van duurzaamheid, uitzonderingen daargelaten. Het moet echt uit de mensen zelf komen, vanuit het ministerie is er nu nog geen enkele prikkel om iets aan duurzaamheid te doen.” Nog niet, benadrukt De Hamer, want de eerste sessies over het vernieuwen van het curriculum vindt hij veelbelovend. “We lijken duurzaamheid echt te omarmen, de bal wordt opgepakt door zowel docenten als door ontwikkelaars. Dat moet ook wel, er is geen excuus meer om niets aan duurzaamheid te doen.”

Omgeving
Hoe dat er dan uit moet zien? Een apart vak duurzaamheid of circulariteit ziet De Hamer niet zitten. Hij pleit ervoor dat de duurzame gedachte verweven wordt in bestaande vakken en dat de omgeving actief wordt gebruikt. “Dat je niet in een boekje leest over de plastic soep maar zelf gaat kijken in het water in de buurt.” Een nieuw curriculum, zoals het er nu uitziet, geeft scholen en leerkrachten veel meer vrijheid en richting om de duurzame kant op te gaan, zegt De Hamer. Loop je dan niet het risico dat het in een verdomhoekje verdwijnt? “Scholen in Nederland hebben nou eenmaal veel vrijheden, zo is dat geregeld.”