Natuur als leukste vak op school

Geplaatst in: Nieuws | 0

Op 9, 10 en 11 mei wordt er voor het tweede achtereenvolgende jaar een natuur-driedaagse voor derdejaars pabostudenten van de Hogeschool Zeeland in het kader van de minor ‘Kinderen met speciale onderwijsbehoeften’ georganiseerd in het Verdronken Land van Saeftinghe. Op 10 en 11 mei zullen hier ook leerlingen uit het speciaal basisonderwijs en het reguliere basisonderwijs bij aanwezig zijn. De studenten worden begeleid door docenten van de HZ, een docent van Duurzame PABO, een gids van Het Zeeuwse Landschap en een gastdocent van Natuur & Zo.

Het programma start dagelijks om negen uur bij Bezoekerscentrum Saeftinghe Emmaweg 4, 4568 PW Nieuw-Namen.

In de cursusjaren 2015/2016 en 2016/2017 wordt door Duurzame PABO, IVN Veldwerk, ARK en Staatsbosbeheer met steun van WNF en PBCF een pilot uitgevoerd met drie pabo’s (en een groter aantal door hen uitgenodigde basisscholen) om tweemaal een natuurweek in een tot de verbeelding sprekend natuurgebied – in beheer bij de Landschappen, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer – te organiseren. De pabo van de HZ is één van deze drie pabo’s. Komende jaren zullen ook andere pabo’s in Nederland zo’n natuurweek in hun programma opnemen.

Meer informatie over Outdoor Education