13.00: Inloop met koffie en thee

13.30: Start met actieve workshops (ronde 1)

14.50: Start plenaire programma
Dagvoorzitters zijn André de Hamer (programma-manager Duurzame PABO) en Robbert Blanken (docent Natuur & Techniek Windesheim en winnaar Groentje).

14:50: Valt er nog wat te lezen?
Flitsende boekpresentatie:
• 32 lessen voor de toekomst
• Duurzame ontwikkeling op de basisschool
• Alle kinderen naar buiten

15.00: Keynote ‘Whole school approach’
Arjen Wals, hoogleraar Transformatief Leren voor Sociaal-ecologische Duurzaamheid (WUR)
Het onderwijs van de toekomst stelt leerlingen in staat om te gaan met de complexiteit en onzekerheid van grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en vluchtelingenstromen. Duurzaam onderwijs legt de kennisbasis voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook geeft het onderwijs leerlingen vertrouwen om creatief te werken aan concrete oplossingen en handelingsperspectieven. Van leren om te gaan met de problemen van gisteren naar onderwijs dat voorbereidt op de oplossingen van morgen.

15.40: Kick off Dag van de Duurzaamheid 2017
De aanwezigen in de zaal maken een selectie van de kindertekeningen en geven het startsein voor het schrijven van de verhalen voor het nieuwe voorleesboek van de Dag van de Duurzaamheid.

15.50: Korte presentatie ‘Rounder Sense of Purpose’
André de Hamer, programmamanager Duurzame PABO 

De leerkrachtcompetenties duurzaamheid zijn aangescherpt en worden overal in Europa in de praktijk getest. Waarom? Waar? Hoe kun je hier deel van uitmaken? En wat heb je daar dan aan?

16.00: Korte presentatie ‘Leren doe je Samen’
Marianne Benning en Yuri Matteman

Hèt project over educatieve samenhang en samenwerking tussen musea met natuurhistorische collecties. Met als doel om door middel van een grote inventarisatie, kennisdeling, pilots, trainingen en educatieve activiteiten de kwaliteit van de gezamenlijke educatie te verhogen.

16.10: Actieve workshops (ronde 2)

17.30 Borrel
Tijdens inloop, pauze en borrel is er een doorlopende visuele presentatie van de resultaten van de geslaagde pilot ‘Outdoor Education voor de pabo’ (IVN, Duurzame PABO, ARK, Staatsbosbeheer).