Duurzame PABO organiseert voor pabodocenten, -coördinatoren en/of -managers een Community of Practice over het effectief stimuleren van duurzame ontwikkeling op de pabo.

Duurzame PABO is het platform om kennis en ervaringen op het gebied van duurzaamheid op de pabo en het basisonderwijs uit te wisselen. Veel docenten en opleidingsmanagers willen graag aan de slag met duurzame ontwikkeling op de eigen pabo of een verdiepingsslag maken. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je doorpakken? Hoe doen ze dat op andere pabo’s en wat kan geleerd worden van deze ervaringen? Om in deze behoefte te voorzien organiseert Duurzame PABO een Community of Practice (op aanvraag en bij voldoende deelnemers).

In het cursusjaar 2012-2013 participeerden vijf pabo’s in deze Community of Practice (COP). Alle vijf konden zich mede dank zij de COP verder ontwikkelen. Bij die ontwikkeling wordt uitgegaan van het EFQM-model voor organisatieontwikkeling, waarbij stapsgewijs wordt nagedacht over visie, beleid, uitvoering, toetsing, evaluatie en borging van duurzame ontwikkeling in de eigen organisatie, vervat in Plan-Do-Check-Act strategieën.

Alle bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag en starten met een inlooplunch vanaf 12.30 uur. De kosten voor het traject bedragen € 600,- per deelnemer (lunch, koffie, thee en literatuur inbegrepen). Er geldt een maximum van 15 deelnemers, een minimum van 5 deelnemers.

Meer informatie bij Gerben de Vries: g.devries@hsmarnix.nl